• โรคภูมิแพ้ในร่างกาย
  • โรคอ้วนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
  • การนำการการผ่าตัดเพิ่มความสูงมาใช้ในปัจจุบัน
  • การยืดเอ็นและกล้ามเนื้อเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
  • การกระโดดเชือกลดหุ่นได้ !