ไม่อยากมีไขมันในร่างกายมากเกินไปต้องอ่าน

ปริมาณไขมันในร่างกายคนที่จะมีสมรรถภาพทางร่างกายดีองค์ประกอบอย่างหนึ่ง คือ การมีไขมันที่พอเหมาะสม ปริมาณไขมันในร่างกายจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ำหนักตัว

ปริมาณที่พอเหมาะของร่างกาย หญิงไม่ควรเกิน 23% ชายไม่เกิน 16% สำหรับนักกีฬาหญิงไม่ควรเกิน 15% ชายไม่ควรเกิน 10%

  1. ออกกำลังกายที่ร่างกายใช้พลังงานจากไขมัน คือการออกกำลังกายเพิ่มความสูงเบาแต่ใช้เวลานาน เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง เต้นแอโรบิค เป็นต้น เพื่อขจัดพลังงานที่เหลือให้หมดไปในร่างกาย แทนที่จะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกาย
  2. ควบคุมการรับประทานอาหารให้ได้รับไขมันพอดี ไม่มากจนเกินไป

ดังนั้นถ้าท่านไม่อยากให้ร่างกายมีไขมันมากเกินไปควรที่จะควบคุมอาหารในร่างกายให้ดีเพราะอาหารเป็นตัวสำคัญมากที่ทำให้ร่างกายสะสมไขมันมากเกินไปและก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ