สถานที่ออกกำลังกาย ที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หาย ขาดได้เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนที่ไม่สามารถผลิต ฮอร์โมนอินซูลินให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

ในกรณีที่ร่างกายเพิ่มความสูงขาดอินซูลินจะเกิดภาวะน้ำตาลคั่งในเลือด แล้วถูกขับออกมากับปัสสาวะทำให้เกิดอาการเบาหวานทำให้ เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา เช่น ไตวาย ฯลฯ ปัจจุบันมีการศึกษาทางการแพทย์ พบว่าการออก กำลังกายที่เหมาะสม สามารถป้องกันและลดอุบัติการณ์ ของโรคเบาหวานได้ อีกทั้งช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้น ลดการเกิดโรค หลอดเลือดหัวใจตีบ ลดความอ้วน และเพิ่มสมรรถภาพ ร่างกายตามลำดับ โดยแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ มีหน้าที่แนะนำการออกกำลังกาย&กีฬาที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วย ซึ่งหลักสำคัญ คือ การคัดกรองความเสี่ยง การเฝ้าระวังภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ การรู้จักสังเกตติดตาม (monitor) อาการของตนเอง (เช่น จับชีพจร, สังเกต อาการเหนื่อย ) ร่วมกับการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยให้เข้าใจถึง ประโยชน์ของการออกกำลังกาย สถานที่ออกกำลังกาย ที่เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจและสามารถ เลือกสถานที่ออกกำลังกายและประเภทของกิจกรรมการ ออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมได้ด้วยตนเอง สถานที่ออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วย โรคเบาหวานนั้น มีดังต่อไปนี้

  1. พื้นผิวของสถานที่ออกกำลังกายควรอยู่ในระนาบ เดียวกัน เรียบและไม่ลื่น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายเพิ่มความสูงโดยเฉพาะสุขภาพเท้าของผู้ป่วย ซึ่งหลัง การออกกำลังกายผู้ป่วยควรตรวจเท้าของตนเองทุกครั้ง
  2. สถานที่ออกกำลังกายมีอากาศถ่ายเทอย่าง เพียงพอผู้ออกกำลังกายไม่รู้สึกอึดอัดและควรไม่ร้อนจัด- เย็นจัดจนเกินไป
  3. ควรมีบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การกีฬา หรือทางสุขภาพ สำหรับให้คำปรึกษา แนะนำ การออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยอย่าง ทั่วถึง
  4. ควรจัดให้มีพื้นที่และอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ ทางกายด้วยตนเองแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ได้แก่ สถานี ทดสอบความอ่อนตัว สถานีทดสอบการทรงตัวของ ร่างกาย สถานีทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและ มีสายวัดรอบเอวหรือเครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นต้น
  5. ทุกพื้นที่และอุปกรณ์ออกกำลังกายควรมีแผ่นป้าย ระบุข้อแนะนำ ข้อควรระวัง ข้อห้าม และประโยชน์ที่ได้ รับในการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือ โรคเรื้อรังอื่น ๆ ร่วมด้วยกับคนปกติ ทั้งนี้การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีสุขภาพกายใจที่ดี ขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายที่มีสถานที่ที่โล่งสบายอากาศ ถ่ายเทได้สะดวกและเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายเพิ่มความสูงที่ ไม่หนักและหักโหมมากเกินไปหรือเสี่ยงกับการเกิดแผล เพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือดได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น