ประเภทของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพมีหลายประเภท ตั้งแต่การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อนนอนหลับ การขับถ่าย การสร้างเสริมสุขภาพจิต และการใช้แพทย์ทางเลือก หากทุกคนสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาได้อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคดี มีสุขภาพแข็งแรง

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

            การออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมและยังเป็นกิจกรรมที่นำมาเป็นกลยุทธในการสร้างเสริมสุขภาพ ปัญหาสุขภาพหลายอย่างผิดปกติมีสาเหตุจากการไม่ออกกำลังกาย ทางการแพทย์จึงใช้กิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ หรือรักษาอาการผิดปกติของร่างกาย และช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายที่เจ็บป่วย เสื่อมโทรมให้มีสภาพที่ดีขึ้นจนหายเป็นปกติได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้นำกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นแนวทางสร้างเสริมสุขภาพโดยเน้นการสร้างนำการซ่อมและยังใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นกลยุทธในการแก้ปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนอีกด้วย

walking

           การออกกำลังกายในรูปแบบเดิมมักมีแนวคิดว่าจะต้องเป็นรูปแบบของกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งมีรูปแบบและข้อจำกัดมากจึงทำให้ไม่สะดวกในการออกกำลังกาย เช่น ไม่มีสนาม สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย เวลา จำนวนผู้เล่น ฯลฯ จากการศึกษาข้อมูลทางด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พบว่า การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมักยึดติดกับรูปแบบของกีฬา ควรพยายามทำให้ร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวได้ใช้แรงกาย ได้ใช้พลังงาน ควรประยุกต์กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายของแต่ละบุคคล และพยายามลดการใช้เครื่องทุนแรงด้วย

ความหมายของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง การออกแรง การเคลื่อนไหวร่างกาย เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเล่นกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพควรให้อวัยวะทุกส่วนมีการเคลื่อนไหวและเมื่อเคลื่อนไหวแล้วควรมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรเต้นเร็ว หรือมีเหงื่อออก
การออกกำลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวออกแรง ออกกำลังกายสะสมอย่างน้อยครั้งละ 30 นาทีเกือบทุกวัน หรือ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ด้วยความแรงปานกลางโดยรู้สึกเหนื่อย หายใจเร็วขึ้น แต่ยังพูดกับคนอื่นรู้เรื่อง

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

           การออกกำลังกายสม่ำเสมอในระยะเวลาที่พอเหมาะสามารถทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี การออกกำลังกายมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสรีรวิทยาของร่างกาย การทำงานของร่างกายมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานด้านต่างๆของร่างกาย เช่น อัตราการเต้นของชีพจร ระบบการรับเหงื่อ ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาทอัตโนมัติจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับระบบการทำงานของร่างกายให้เข้ากับระบบของสิ่งแวดล้อม นอกจากที่กล่าวมาแล้ว การออกกำลังกายยังให้ประโยชน์ในเรื่องดังต่อไปนี้คือ

 1. ทำให้ร่างกายมีกำลังมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงและกระชับขึ้น ข้อต่อมีการยืดหยุ่นดีขึ้น รูปร่างสมส่วน ทรวดทรงดี เพิ่มสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายมากขึ้น ลดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ และช่วยชะลอความแก่
 2. ทำให้รู้สึกสดชื่น มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น เพราะขณะออกกำลังกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง มีฤทธิ์คล้ายมอร์ฟีน ชื่อ เอ็นโดฟิน ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกสบาย คลายเครียด
 3. ทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น และสามารถนำเลือดไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น ช่วยให้ปอดทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนก๊าซมากขึ้น
 4. ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง ผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ความดันเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจลดลงขณะหยุดออกกำลังกายซึ่งสามารถป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ (วิชิต คนึ่งสุวรรณ, 2546)
 5. ทำให้สมองปลอดโปร่ง เพราะมีเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น ความจำดีขึ้น
 6. ทำให้ปริมาณไขมันโคเลสเตอรอล ชนิด LDL ในเลือดลดลง และเพิ่มโคเลสเตอรอลชนิด HDL จึงเป็นการช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคอ้วน
 7. ทำให้บุคคลที่อ้วนหรือมีไขมันสะสมในร่างกายมากมีปริมาณไขมันลดลง เพราะการออกกำลังกายจะกระตุ้นให้มีการสลายตัวของไกลโคเจนและไขมันมากขึ้น ทำให้ระดับอินซูลินลดลง และยังยับยั้งการเปลี่ยนกลูโคสไปเป็นไกลโคเจนจึงทำให้ไม่เกิดการสะสมภายในร่างกาย
 8. ทำให้การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเป็นปกติ มีอัตราการไหลของเลือดไปสู่ผิวหนังมากขึ้น เพิ่มอัตราการระบายความร้อนออกจากร่างกาย และมีการขับเหงื่อออกมากขึ้น จึงทำให้รู้สึกสบายตัวหลังจากออกกำลังกาย
 9. ช่วยให้กระดูกแข็งแรงเพราะร่างกายสามารถเก็บแคลเซียมและแร่ธาตุที่สำคัญๆ ไว้
 10. ทำให้สุขภาพจิตดี ลดอาการซึมเศร้า ลดอาการวิตกกังวล นอนหลับสบาย
 11. ช่วยควบคุมระดับน้ำหนักตัวให้คงที่ การออกกำลังกายจะทำให้ลดอาการหิวได้โดยร่างกายจะมีระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นขณะหนึ่ง
 12. ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายดี
 13. ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น