ทำอย่างไรให้มีสุขภาพที่แข็งแรง?

เบื้องต้น  คงต้องทำความเข้าใจในเรื่องสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งเป็นหนึ่งในสองของส่วนประกอบที่สำคัญและสามารถวัดได้ของสมรรถภาพทางกาย

สุขภาพที่แข็งแรงมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ  5 ส่วน คือ

  1. ความทนทานของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต(Cardiorespiratory Endurance) หรือเรียกง่ายๆว่า ความทนทานของหัวใจและปอด
  2. ความแข็งแรงกล้ามเนื้อ(Muscular Strength)
  3. ความทนทานของกล้ามเนื้อ(Muscular Endurance)
  4. ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ(Muscular Flexibility)
  5. สัดส่วนร่างกาย(Body Composition)

การออกกำลังกาย

การเคลื่อนไหวออกกำลังกายเพิ่มความสูงเพื่อฝึกฝนและพัฒนาตามองค์ประกอบดังกล่าวจะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรง อย่างไรก็ตามระดับสมรรถภาพของแต่ละองค์ประกอบอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น คนที่มีหัวใจและปอดแข็งแรงอาจมีกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง คนที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงอาจขาดความอ่อนตัว  เป็นต้น  คนที่สามารถฝึกฝนครบทั้ง 5 องค์ประกอบย่อมมีสมรรถภาพที่ครบถ้วน  การฝึกฝนและพัฒนามักขึ้นอยู่กับความสนใจ ความต้องการและความจำเป็นของแต่ละคน สำหรับส่วนประกอบที่สองของสมรรถภาพทางกายคือความสามารถทางทักษะเช่น ความคล่องแคล่ว การทรงตัว การประสานงานระหว่างระบบหรืออวัยวะต่างๆ ความเร็ว กำลังและปฏิกิริยาตอบโต้  นั้น  มีความสำคัญสำหรับกีฬา แต่สำคัญค่อนข้างน้อยสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันหรือสุขภาพของคนทั่วไป ดังนั้น การเคลื่อนไหวออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจึงเป็นการออกกำลังกายเพิ่มความสูงเพื่อพัฒนาองค์ประกอบของสุขภาพที่แข็งแรง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น