ทานอาหารอย่างไรให้ปลอดภัยต่อร่างกาย

การรับประทานอาหารดีหรือไม่ดีนั้นจะมีผลต่อสุขภาพของเรามากถ้าเกิดเราทานแล้วไม่ระมัดระวังการกินของตัวเองอาจจะเกิดผลเสียต่างๆตามมาได้

 

การรับประทานของหวานก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้โรคต่างๆ ตามมาปริมาณนํ้าตาลที่รับประทานได้ต่อวัน สําหรับผู้หญิงไม่เกิน 4 ช้อนชา และผู้ชายไม่เกิน 6 ช้อนชา ซึ่งหลักการของการรับประทานอาหาร อาหารคลีนนั้น ต้องลด หรืองดเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ลูกกวาด และ ขนมอบต่างๆ การรับประทานแบบใส่ใจฉลากโภชนาการ ฉลากโภชนาการ คือ ฉลากอาหารที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการ ซึ่งระบุชนิดและปริมาณสารอาหารของอาหาร มีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบเต็ม และแบบย่อ

อ่านฉลากโภชนาการเป็นช่วยได้

  • ช่วยเลือกอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการ เช่น ต้องการ ควบคุมนํ้าหนักควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีพลังงานน้อย หรือผู้ป่วยเบาหวาน ต้องควบคุมนํ้าตาล ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีนํ้าตาลหรือนํ้าตาลน้อย ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงต้องควบคุมโซเดียม ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมตํ่า ผู้ที่กลัวอ้วนหรือผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงต้องควบคุมไขมันต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันตํ่าหรือไม่มีไขมัน
  • ช่วยเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและสินค้า แต่ละชนิด เช่น เปรียบเทียบวิตามิน หรือที่ใยอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่ต้องการ
  • ช่วยดูจํานวนหน่วยบริโภคต่อซอง เพื่อทราบว่าซองนี้ควรแบ่งรับ ประทาน กี่ครั้งหรือกี่คน

ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ

  • เห็นชัดเจน เข้าใจง่าย ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ จะแสดงค่าพลังงาน นํ้าตาล ไขมัน และ โซเดียม ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นได้ชัดเจน และอ่านง่าย