ทักษะการจัดการปัญหาทางเพศ

พัฒนาการเรื่องเพศในเด็กและวัยรุ่น เกี่ยวข้องกับชีวิต ตั้งแต่เด็กจนโต การที่บุคคลได้เรียนรู้ธรรมชาติ ความเป็นจริงทางเพศ จะช่วยให้มีความรู้ มีทัศนคติ สามารถปรับตัวตามพัฒนาการของชีวิตอย่างเหมาะสม และมีพฤติกรรมถูกต้องในเรื่องเพศ

สามารถสอนได้ตั้งแต่เด็กยังเล็ก สอดแทรกไปกับการส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆ พ่อแม่ควรเป็นผู้สอนเบื้องต้น เมื่อเข้าสู่โรงเรียน ครูช่วยสอนให้สอดคล้องไปกับที่บ้าน เมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นที่กำลังเพิ่มความสูง ควรส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้พัฒนาการทางเพศที่ถูกต้อง และรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ความต้องการทางเพศเพื่อป้องกันปัญหาทางเพศที่อาจเกิดตามมา

พัฒนาทางเพศกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

พัฒนาทางเพศกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

พัฒนาการทางเพศ เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กและมีความต่อเนื่องไปจนพัฒนาการเพิ่มความสูงเต็มที่ในวัยรุ่น หลังจากนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ติดตัวตลอดชีวิต โดยเมื่อสิ้นสุดวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  1. มีความรู้เรื่องเพศตามวัยและพัฒนาการทางเพศ ตั้งแต่ร่างกายการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย จิตใจ อารมณ์และสังคมทั้งตนเองและผู้อื่น และเรียนรู้ความแตกต่างกันระหว่างเพศ
  2. มีเอกลักษณ์ทางเพศของตนเอง ได้แก่ การรับรู้เพศตนเอง บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ มีความพึงพอใจทางเพศหรือความรู้สึกทางเพศต่อเพศตรงข้ามหรือต่อเพศเดียวกัน
  3. มีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพทางเพศการรู้จักร่างกายและอวัยวะเพศของตนเอง ดูแลรักษาทำความสะอาดป้องกันการบาดเจ็บ การติดเชื้อ การถูกล่วงละเมิดทางเพศและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
  4. มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่จะเป็นคู่ครอง การเลือกคู่ครอง การรักษาความสัมพันธ์ให้ยาวนานการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตร่วมกันมีทักษะในการสื่อสาร และการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่ครองอย่างมีความสุข มีการวางแผนชีวิตและครอบครัวที่เหมาะสม
  5. เข้าใจบทบาทในครอบครัว ได้แก่บทบาทและหน้าที่สำหรับการเป็นลูก การเป็นพี่ – น้อง และสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว หน้าที่และความรับผิดชอบการเป็นพ่อแม่ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมของสังคมที่อยู่
  6. มีทัศนคติทางเพศที่ถูกต้อง ภูมิใจ พอใจในเพศของตนเอง ไม่รังเกียจหรือปิดบัง ปิดกั้นการเรียนรู้ทางเพศที่เหมาะสม รู้จักควบคุมพฤติกรรมทางเพศให้แสดงออกถูกต้อง ให้เกียรติผู้อื่น ไม่ล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้อื่น ยับยั้งใจตนเองไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น