การนำการการผ่าตัดเพิ่มความสูงมาใช้ในปัจจุบัน

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งคนที่อยากสูงปัจจุบันนี้ได้นำการผ่าตัดมาเพิ่มคูงกันแล้ว

การผ่าตัดเพื่อเพิ่มความสูง เป็นการผ่าตัดยืดกระดูก ที่บริเวณขา หน้าแข้ง แล้ววางยาสลบและใส่เครื่องยืดกระดูก แล้วยิงลวดตัดผ่านเข้าชั้นกระดูก เพื่อแยกกระดูกออกจากกัน และยึดลวดด้านบนและล่างเพื่อยึดเครื่องมือที่ใช้ยืดกระดูกที่ตัดออกจากกัน วันละ 1 มิลลิเมตร ซึ่งตามทฤษฎีแล้วสามารถเพิ่มความสูงได้มากถึง 5 ซม.

 Surgery to increase height

ข้อเสียของการผ่าตัดเพื่อเพิ่มความสูง

  • กระดูกที่ได้จากการเชื่อมต่ออาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิม
  • ใช้ระยะเวลาในการรักษานานเป็นปี
  • อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการผ่าตัด
  • ภาวะที่กระดูกไม่ติดกัน กระดูกเบี้ยว ไม่ตรงเหมือนเดิม
  • เสี่ยงเป็นอัมพาต และภาวะติดเชื่อซึ่งจะรักษายากมาก
  • ถ้าติดเชื้อรุนแรงอาจจะต้องตัดขาได้เลย แถมมีค่าใช้จ่ายในการ รักษาก็เป็นล้าน วิธีนี้จึงไม่ขอแนะนำ